Produkter Tjenester Meny
Hyttekjøkken

5 tips for vinterstenging av vannet på hytta

Frost er en av de vanligste årsakene til sprukne rør og vannskader, og det kan fort bli dyrt. Skal du stenge hytta før vinteren kommer, er det en billig forsikring å ha en rutine for vinterstenging. Les våre tips!

1. Steng stoppekrana

Det aller viktigste du gjør. Få inn i rutinene dine at du stenger stoppekrana når du er borte flere dager. Ikke glem hovedstoppekrana ute heller. Ta gjerne en ekstra sjekk når du tar fram nøkkelen for å låse hyttedøra før du drar.

Stoppekrana bør være vel lett å finne for andre også. Hvis uhellet skulle være ute, og du mot formodning har glemt å stenge, kan det være greit at andre vet hvor de finner krana selv om du ikke er der.

2. Tøm rørene for vann

Tømmer du rørene for vann og lar tappekraner og armaturer stå i åpen posisjon, er du enda bedre sikret mot skader.

3. Sørg for riktig temperatur inne

Innetemperaturen bør ikke være lavere enn 10ºC. Installér gjerne temperaturfølere. Husk å stenge lufteventiler - og vinduer så klart!

4. Bruk frostvæske hvis det er nødvendig

Er det stor fare for frost, kan det være lurt å fylle frostvæske i sluk, vannlåser og toalett.

5. Vedlikehold av kloakkpumper og renseanlegg

Ikke glem at kloakkpumpa og renseanlegget også trenger jevnlig sjekk og vedlikehold. Planlegg i tide hvis du må bestille service.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om hvordan du kan unngå vannskader på hytta i denne artikkelen fra VB. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger du ytterligere råd og veiledning, eller ønsker hjelp til å foreta vinterstengingen. Skal du installere nytt sanitærutstyr anbefaler vi at du benytte deg av profesjonell hjelp. Det vil minske risikoen for vannskader betraktelig. Du står også sterkere stilt overfor forsikringsselskapet ved eventuelle skader når du har papirer på at vvs-arbeidene er utført av en godkjent rørleggerbedrift.

Unngå vannskader med Vannstoppen - installér en lekkasjestopper! Les mer om Vannstoppen